• Op 26 en 27 september 60% korting op Westpaw knuffels
 • Pak de 60% korting met Vouchercode: WEST60
Gratis verzending NL en BE
Voor 16.00 besteld - Zelfde dag verzonden
30 dagen retour recht
Telefoonnummer: +31 (0)418 - 653115

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring per 1 november 2018

 

Wilmag bv, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wilmag bv, Overveld 3, NL-3848BT Harderwijk

Tel. +31 418 653115

W. Willemse is de Functionaris Gegevensbescherming te bereiken via willemse@wilmag.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wilmag bv verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wilmag bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • wilmag bv volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 • Wilmag bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wilmag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wilmag bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Wilmag bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

wilmag bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van wilmag bv) tussen zit.

Wilmag bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Website systeem, Mailchimp, Google, Sociale media accounts

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wilmag bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling.

Hiervoor verzamelen wij naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), factuuradres(sen) betaalgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling bewaren conform de wettelijke bewaartermijn.

De gegevens in uw persoonlijke account; naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), factuuradres(sen) betaalgegevens, telefoonnummer, geboortedatum (als deze door u is opgegeven), betaalgegevens, vouchers, bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, inclusief de digitale abonnementen die je hebt afgesloten, opgegeven interesses op, verlanglijstje, e-mail- en instellings-voorkeuren. Deze gegevens worden bewaard tot 7 jaar na uw laatste inlog in uw account.

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Gepersonaliseerde e-mails

Als U bij ons een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we u suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van uw bestellingen.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen met uw toestemming om onze nieuwsbrief te sturen.

U geeft toestemming door het invullen van uw e-mailadres op onze website en aan te klikken dat u toestemming geeft tot het verwerken van gegevens. Na het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres vertrouwelijk verwerkt en niet aan derden verstrekt. Wij versturen onze nieuwsbrief over het algemeen één keer per week, inhoud nieuwsbrief: acties, aanbiedingen, tips & advies.

U kunt je op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden: klik hiervoor op de link "afmelden", die u onderaan iedere e-mail vindt. Mocht u problemen ondervinden bij het uitschrijven stuurt u ons een bericht.

Gepersonaliseerde advertenties

Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen advertenties tonen op deze website en andere websites. Dat gebeurt op basis van bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n).

Surf, zoek-, en koopgedrag wordt verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft.

Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

Gegevens uit klantonderzoeken

We willen onze dienstverlening verbeteren, we kunnen uw accountgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek, deelname is vrijwillig, alle naar u herleidbare gegevens worden na afronding van het onderzoek verwijderd.

Als u een review schrijft, kiest u of persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers, we bewaren een review zolang het product in ons assortiment verkrijgbaar is, of tot u vraagt de revieuw te verwijderen.

Gegevens voor prijsvragen en acties

Deelnemen betekent dat informatie zoals uw naam, adres en/of e-mailadres wordt bewaard, dit om de prijsvraag en actie uit te kunnen voeren, u geeft hiervoor toestemming. en hoelang wij deze bewaren.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Ter voorkoming van veiligheidsincidenten en fraude gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Gegevens voor de betaaloptie Achteraf betalen

Als u hiervan gebruikt maakt, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus.

Social media

Informatie van deze websitel kunt u delen op uw social media account. Lees de privacy statements van de sociale media account om te weten hoe uw informatie wordt gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wilmag bv deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wilmag bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Wilmag bv uw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Postnl bv, met als doel uw bestelling af te leveren en te volgen

Mailchimp, met als doel u een nieuwsbrief te sturen

Sition bv, met als doel alle gegevens van de website op te slaan en te beveiligen

Google, met als doel informatie te analyseren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilmag bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wilmag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wilmag bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wilmag bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wilmag.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

 

Laatste wijziging 1 november 2018

Laatst bekeken