• Op 26 en 27 september 60% korting op Westpaw knuffels
  • Pak de 60% korting met Vouchercode: WEST60
Gratis verzending NL en BE
Voor 16.00 besteld - Zelfde dag verzonden
30 dagen retour recht
Telefoonnummer: +31 (0)418 - 653115

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.hondenoutlet.nl), U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico, in geval van twijfel, in welke vorm dan ook, neem altijd contact op met uw dierenarts.

De website tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, echter wij kunnen niet garanderen dat deze informatie juist, volledig en/of actueel is.

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Wilmag bv heeft het beheer en onderhoud van deze website uitbesteed en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

De eigenaar van de website garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wilmag bv behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondenoutlet of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Hondenoutlet of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website, het verlies van gegevens die via deze website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Wimag bv.

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wilmag bv behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Laatst bekeken